PL BIP

Szkoła Podstawowa Nr 18

Dąbrowa Górnicza

ZDROWY START W DZIEŃ NIEPODLEGŁEJ POLSKI

19 października 2018 Autor: Agnieszka Niziórska 0 komentarzy

Konkurs plastyczny dla uczniów klas I- VIII pod hasłem

„ZDROWY START

W DZIEŃ NIEPODLEGŁEJ POLSKI”

W RAMACH OBCHODÓW STULECIA NIEPODLEGŁOŚCI

      Regulamin

 1. Organizatorem konkursu jest świetlica szkolna.
 2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej.
 3. Zadaniem uczniów jest wykonanie pracy plastycznej prezentującej śniadanie w barwach biało-czerwonych.
 4. Celem konkursu jest:
 • krzewienie i rozwijanie postaw patriotycznych wśród współczesnych uczniów,
 • uświetnienie setnej rocznicy tak ważnego w naszych dziejach wydarzenia, jakim było odzyskanie przez Polskę niepodległości
 • budowanie tożsamości narodowej i tożsamości historycznej uczniów
 • budzenie refleksji oraz rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów
 • propagowanie urozmaiconej w warzywa, owoce i inne cenne składniki codziennej diety i jej pozytywnego wpływu na zdrowie człowieka,
 • rozwój świadomości zdrowotnej dzieci,
 • rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci
 1. Warunki uczestnictwa:
 • uczniowie klas I-III mogą składać jedną pracę wykonaną przy niewielkim współudziale rodzica (nie dopuszcza się prac grupowych)
 • uczniowie klas IV-VIII składają jedną pracę wykonaną samodzielnie (nie dopuszcza się prac grupowych)
 • Format pracy- A4 lub A3, płaska.
 • Praca może być wykonana techniką dowolną z wykluczeniem kredek ołówkowych.
 • Do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac wyklejonych materiałami sypkimi.
 • Praca powinna przedstawiać artystyczne wizje autorów z zachowaniem szacunku dla tematyki konkursu;
 • Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu przez uczestnika.
 • Zgłoszona na konkurs praca powinna być podpisana (imię, nazwisko, klasa)
 • Prace należy składać u wychowawców świetlicy szkolnej do 5 listopada 2018r.
 • Komisja konkursowa powołana przez Organizatora dokona oceny.
 • Podstawowym kryterium oceny będzie zgodność z tematyką, oryginalność oraz estetyka wykonania
 • Ogłoszenie wyników nastąpi 9 listopada 2018r.
 • Najlepsze prace zostaną nagrodzone i wyeksponowane w holu szkoły podczas obchodów Święta Niepodległości.
 • Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane.

Osoby odpowiedzialne za zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu:

 1. Agnieszka Niziórska, p. Dagmara Litwin, p. Anna Smaczyńska

(wychowawcy świetlicy).