PL BIP

Szkoła Podstawowa Nr 18

Dąbrowa Górnicza

Projekt edukacyjny – Bogowie greccy.

8 listopada 2019 Autor: Monika Skorupa 0 komentarzy

Uczniowie klas 5 a, b, c, d na lekcjach historii realizowali  projekt edukacyjny Bogowie greccy, którego celem było wprowadzenie w tradycje kultury antycznej, utrwalenie i poszerzenie wiedzy z zakresu mitologii greckiej, doskonalenie umiejętności poszukiwania informacji na dany temat i doskonalenie umiejętności pracy w zespole.

Realizacja zaplanowanych działań przebiegała zgodnie z przyjętym harmonogramem. Pierwszym etapem  było poznanie na lekcji historii wiadomości dotyczących głównych bogów greckich, poznanie terminów  mit, mitologia uczniowie dowiedzieli się również jaką rolę pełniły w życiu Greków i Rzymian mity.  Na kolejnych zajęciach dzieci pracując zespołowo przygotowali plakaty korzystając z materiałów przyniesionych  z  domu.  Wdrażając się do samokształcenia  korzystali z  podręczników, mitologii, a także wyszukiwali w zasobach Internetu ciekawostek dotyczących wybranego bóstwa, omawiali szczegóły prezentacji, przydzielali sobie konkretne zadania.

Ostatnim etapem  było przedstawienie efektów  pracy zespołowej swoim kolegom. Uczniowie wykazali się pomysłowością i wiedzą z zakresu mitologii greckiej.  Nie zabrakło  krótkich form teatralnych  oraz rymowanych piosenek. Praca metodą projektu dała uczniom wiele radości i satysfakcji.

Kategoria: Projekty i akcje