PL BIP

Szkoła Podstawowa Nr 18

Dąbrowa Górnicza

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej w czasie epidemii COVID-19

22 maja 2020 Autor: Anna Siwila 0 komentarzy

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej w czasie epidemii COVID- 19:

Wypożyczanie książek:

 1. Zawieszone zostaje użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie, katalogów kartkowych oraz korzystanie z ICIM.
 2. Uczniowie mogą wypożyczać książki codziennie w godzinach 12:00 – 15:00. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:
 • w pomieszczeniu wypożyczalni może znajdować się tylko jedna osoba; pozostali oczekują na zewnątrz przy zachowaniu między sobą minimalnego odstępu 2 metrów;
 • każdy użytkownik powinien posiadać osłonę nosa i ust oraz jednorazowe rękawiczki;
 • należy zachować minimalny odstęp 2 metrów między bibliotekarzem a wypożyczającym.

Zwroty wypożyczonych książek:

 1. Uczniowie lub ich opiekunowie mogą zwracać wypożyczone książki od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia szkoły przy dyżurce w specjalnie do tego wyznaczonym miejscu, w którym zwrócone pozycje poddane zostaną obowiązkowej kwarantannie.
 2. Do każdej zwracanej pozycji należy koniecznie włożyć kartkę z imieniem i nazwiskiem oraz klasą oddającego.
 3. Uczniowie klas ósmych są zobowiązani do zwrócenia wszystkich wypożyczonych książek ( z wyjątkiem podręczników) w nieprzekraczalnym terminie do 29 maja.
 4. Uczniowie pozostałych klas zwracają wypożyczone książki najpóźniej do 22.06.2020 z wyłączeniem dni, w których odbywają się egzaminy ósmoklasisty – 16,17,18 czerwca.

Zwroty podręczników:

 1. Każdy uczeń jest zobowiązany do zwrócenia pełnego kompletu podręczników wypożyczonych mu we wrześniu (ilość podręczników w pakiecie dla każdej klasy podano w nawiasie).
 2. Wszystkie podręczniki powinny zostać dostarczone do szkoły w opakowaniu, np.: reklamówce, worku, torbie papierowej.
 3. Tak przygotowane pakiety podręczników należy zwracać w specjalnie do tego przygotowanym miejscu obok dyżurki, w godzinach pracy szkoły ściśle według poniższego harmonogramu:
Klasy I –III – od 8 czerwca do 10 czerwca
Klasy V – 8 czerwca (10 sztuk)
Klasy VI – 9 czerwca (10 sztuk)
Klasy VII – 10 czerwca (12 sztuk)
Klasa IV – 10 czerwca (9 sztuk)
Klasy VIII – 18, 19 czerwca (12 sztuk)