PL BIP

Szkoła Podstawowa Nr 18

Dąbrowa Górnicza

Harmonogram konsultacji dla uczniów klas ósmych

22 maja 2020 Autor: Anna Siwila 0 komentarzy
Informujemy, że od poniedziałku 25 maja w szkole będą odbywać się konsultacje dla uczniów klas ósmych z przedmiotów egzaminacyjnych według następującego harmonogramu:

Język angielski – poniedziałek

Grupa 1 – godzina 8:00

Grupa 2 – godzina 9:00

Matematyka – wtorek

Grupa 1 – godzina 8:00

Grupa 2 – godzina 9:00

Język polski – czwartek

Grupa 1 – 8:00

Grupa 2 – 9:30

Jednocześnie przypominamy o przestrzeganiu wszelkich zasad bezpieczeństwa:
Uczniu,
  • Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z ich harmonogramem.
  • Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
  • Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
  • Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
  • W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
  • Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
  • Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.
  • Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
  • Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
  • Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
Kategoria: Z życia szkoły