PL BIP FB

Szkoła Podstawowa Nr 18

Dąbrowa Górnicza

Konsultacje od 1 czerwca dla klas 4-8

29 maja 2020 Autor: Anna Siwila 0 komentarzy

Od 1 do 5 czerwca organizowane są na terenie szkoły konsultacje dla uczniów .

Dla zachowania bezpiecznych warunków, konsultacje w naszej szkole odbywać się mogą w grupach maksymalnie 8- osobowych. Uczniowie będą wpuszczani na teren szkoły zgodnie z ustalonym harmonogramem na podstawie zgłoszeń od rodziców. O terminie konsultacji dla dziecka nauczyciele przedmiotu powiadomią rodziców przez dziennik elektroniczny. Dzieci spoza listy nie będą wpuszczane na teren szkoły.

Harmonogram udostępniony jest na końcu wiadomości.

Informujemy, że obowiązują wytyczne reżimu sanitarnego, które muszą być bezwzględnie respektowane. Wytyczne GIS, MZ i MEN:

Uczniu,

 • Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z ich harmonogramem.
 • Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
 • Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
 • W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
 • Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
 • Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.
 • Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 • Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
 • Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
 • Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami wypożyczania książek – szkoła na pewno je zmieniła.

HARMONOGRAM KONSULTACJI 4-8


Skip to content