PL BIP

Szkoła Podstawowa Nr 18

Dąbrowa Górnicza

Abonament obiadowy za wrzesień

2 września 2020 Autor: Agnieszka Niziórska 0 komentarzy

Szanowni Państwo

kierownik świetlicy informuje, że

opłata za korzystanie z posiłków we wrzesień wnosi:

18 dni x 4,30 zł =77,40zł

Opłat należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy szkoły
w nieprzekraczalnym terminie do 10-tego dnia każdego miesiąca.

Przypomina również, że za datę wniesienia opłaty przyjmuje się

datę wpływu należności na rachunek bankowy szkoły,

Informacja dotycząca wysokości opłat za obiady za dany miesiąc będzie przekazywana uczniowi w formie wydruku.