PL BIP FB

Szkoła Podstawowa Nr 18

Dąbrowa Górnicza

WOJEWÓDZKI KONKURS POETYCKI – ETAP SZKOLNY

4 maja 2021 Autor: Agnieszka Niziórska 0 komentarzy

BIBLIOTEKA SZKOLNA OGŁASZA 

WOJEWÓDZKI KONKURS POETYCKI 

ETAP SZKOLNY

Regulamin:

  1. Organizator:

Szkoła Podstawowa Nr 30 w Zabrzu

ul. L. Wawrzyńskiej 11

41-813 Zabrze

  1. Patronat poprzednich edycji:

-Fundacja Wisławy Szymborskiej,

Minister Edukacji Narodowej (X jubileuszowa edycja)

-Marszałek Województwa Śląskiego,

-Śląski Kurator Oświaty,

-Prezydent Miasta Zabrza.

  1. Współorganizatorzy:

-Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu,

-Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach,

-Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu.

  1. Recenzenci tomików:

Co roku organizator zwraca się do znanych osobistości ze świata kultury i sztuki z prośbą o napisanie recenzji do tomiku. Wśród recenzentów znaleźli się: Jan Miodek, Anna Dymna, Krystyna Janda, Jerzy Stuhr, Danuta Stenka, Piotr Fronczewski, Wanda Chotomska, Kazimierz Kutz, Joanna Szczepkowska, Daniel Olbrychski, Jacek Cygan, Kira Gałczyńska, Janosch z Angelą Bajorek, Jerzy Bralczyk, Małgorzata Kożuchowska oraz Grzegorz Turnau.

  1. Cele

-cykliczne wydawanie tomików poetyckich z nagrodzonymi wierszami laureatów konkursu,

-rozwój talentów literackich wśród dzieci i młodzieży,

-uwrażliwienie uczniów na piękno ojczystego języka,

-motywowanie dzieci i młodzieży do twórczych działań,

-rozpowszechnianie dziecięcej twórczości- tomiki posiadają ISBN.

  1. Uczestnicy:

Podział według kategorii wiekowej:

-szkoły podstawowe- klasy I-IV,

-szkoły podstawowe- klasy V-VIII,

-szkoły ponadpodstawowe.

  1. Każdy uczeń biorący udział w konkursie przesyła lub przynosi wydrukowany wiersz o tematyce dowolnej do biblioteki szkolnej lub wysyła na adres: biblsp18@wp.pl  do 7.06.2021 do godz. 10.00 

/wiersz należy na wstępie opatrzyć imieniem i nazwiskiem ( w przypadku, gdy uczestnik wysyła więcej niż jeden wiersz, należy zamieścić imię i nazwisko na wstępie każdego utworu!)/. Do przesłanych utworów należy dołączyć odpowiednie oświadczenie (załącznik nr 2) czyli oświadczenie rodzica lub opiekuna, które jest do pobrania powyżej lub w wersji papierowej znajduje się w  bibliotece i na dyżurce szkoły.

  1. Terminy i harmonogram:

– prace nadsyłamy do 7 VI br. /etap szkolny/

– biblioteka szkolna wysyła prace na etap wojewódzki do 15 VI br.

– praca jurorów:  VII/VIII br.

– prace redakcyjne, skład: IX/X br.

– recenzja tomiku: X/XI br.

– publikacja tomiku: XI/XII br.

– Wernisaż Poetycki online – uroczyste podsumowanie online XVIII edycji konkursu: XI/ XII br.

  1. . Nagrody:

– uczestnicy konkursu szkolnego otrzymają dyplomy i drobny upominek,

– laureaci I etapu wojewódzkiego konkursu poetyckiego otrzymają tomiki Antologii Poezji Dziecięcej i Młodzieżowej oraz dyplom laureata,

– finaliści II etapu wojewódzkiego konkursu poetyckiego otrzymają dodatkowo statuetki za I, II, III miejsce w każdej kategorii wiekowej. 

BIBLIOTEKA SZKOLNA


Skip to content