PL BIP FB

Szkoła Podstawowa Nr 18

Dąbrowa Górnicza

IV ZAGŁĘBIOWSKI KONKURS CZYTELNICZO – PLASTYCZNY „ALLLE HIT!”

10 maja 2021 Autor: Agnieszka Niziórska 0 komentarzy

REGULAMIN

IV ZAGŁĘBIOWSKIEGO KONKURSU CZYTELNICZO – PLASTYCZNEGO

„ALLLE HIT!”

ETAP SZKOLNY

  1. Organizatorzy konkursu – Szkoła Podstawowa nr 13 im. A. Piwowara w Dąbrowie Górniczej
  2. Cele konkursu : 

– rozwijanie zainteresowań i kompetencji czytelniczych,

– popularyzacja literatury dziecięcej i młodzieżowej,

– kształtowanie emocjonalnego stosunku do książki,

– rozwijanie twórczych możliwości i kreatywności uczniów,

– wyrabianie nawyków czytania jako formy spędzania wolnego czasu,

– zachęcanie do aktywnego korzystania z zasobów bibliotek, nie tylko szkolnych.

  1. Adresaci konkursu: 

Uczniowie z zagłębiowskich szkół podstawowych i szkół średnich.

  1. Konkurs jest jednoetapowy.
  1. Zadania konkursowe:

*dla uczniów IV-VI szkoły podstawowej: przygotowanie pracy plastycznej – okładki wykonanej dowolną  techniką w wymiarze A3 do wybranej przez siebie książki zasługującej na miano hitu czytelniczego,

 *dla uczniów VII i VIII klas szkoły podstawowej: przygotowanie lapbooka na temat wybranej książki zasługującej na miano hitu czytelniczego,

  1. W konkursie może wziąć udział dowolna liczba uczestników z danej szkoły.
  2. Prace należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do 26.05.2021 do godz. 12.00 wraz z oświadczeniem rodzica lub opiekuna prawnego. oświadczenie ALLE HIT
  3. Wszystkie zgłoszone prace przechodzą na własność Organizatora.
  4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora (www.sp13dg.pl)                         

    15 czerwca 2021 roku, a dyplomy i nagrody laureaci otrzymają pocztą na adres szkoły. 

  1. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu. 

Zapraszamy do udziału w konkursie!


Skip to content