PL BIP FB

Szkoła Podstawowa Nr 18

Dąbrowa Górnicza

Świetlica szkolna – rok szkolny 2022/2023.

31 sierpnia 2022 Autor: Elżbieta Doniec 0 komentarzy

 

Informujemy, że

Przyjęcia uczniów do świetlicy szkolnej dokonuje się wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku Rodziców/Opiekunów prawnych dziecka na karcie zapisu dziecka do świetlicy.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY

Zapisy na obiady, na nowy rok szkolny 2022/2023r. rozpoczną się 01.09.2022r.

Warunkiem korzystania dziecka z obiadów na stołówce szkolnej jest złożenie osobiście u Kierownika świetlicy

podpisanej przez Rodziców/Opiekunów prawnych deklaracji obiadowej

do dnia 05.09.2022r.(poniedziałek)

DEKLARACJA OBIADOWA -wpłat

Opłata za obiady wynosi:

19 dni x 6,00zł = 114zł

Obiady wydawane będą od 06 września (wtorek).

Karty zgłoszeniowe i deklaracje obiadowe należy składać osobiście

Karty zapisu dziecka do świetlicy szkolnej oraz deklaracje obiadowe

bez podpisanego oświadczenia nie będą przyjmowane.

Wszystkie dokumenty dostępne są do pobrania na stronie internetowej szkoły

lub w formie papierowej, na portierni i w świetlicy szkolnej
w dniu rozpoczęcia roku szkolnego
tj.
01.09.2020r.

Kierownik świetlicy


Skip to content