PL BIP FB

Szkoła Podstawowa Nr 18

Dąbrowa Górnicza

Podziękowania dla Współtwórców Działań Przyrodniczo-Ekologicznych

25 czerwca 2024 Autor: Agnieszka Niziórska 0 komentarzy

Podziękowania dla Współtwórców Działań Przyrodniczo-Ekologicznych

Szanowni Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele i Przyjaciele Szkoły,

Z radością i dumą pragniemy wyrazić naszą głęboką wdzięczność wszystkim osobom, które włączyły się          w nasze działania przyrodniczo-ekologiczne. Dzięki Waszemu zaangażowaniu, poświęceniu i pasji, nasze inicjatywy na rzecz przybliżenia naszym uczniom cząstki przyrody nabrały realnych kształtów i przyniosły wymierne efekty.

Szczególne Podziękowania:

  • Rodzicom: Za wsparcie, pomoc w organizacji oraz aktywny udział w naszych inicjatywach. Dzięki Wam mogliśmy zrealizować wiele ambitnych przedsięwzięć.
  • Przyjaciołom Szkoły: Za wszelkie formy wsparcia, zarówno materialne, jak i duchowe. Wasza obecność i pomoc były nieocenione.
  • Nauczycielom: Za inspirowanie uczniów i wprowadzanie tematów ekologicznych do codziennej edukacji. Wasza praca kształtuje postawy proekologiczne wśród młodzieży na każdym przedmiocie i na każdym etapie edukacji.
  • Uczniom: Za Waszą energię, pomysły i chęć działania. Wasze projekty i propozycje działań, a przede wszystkim chęć uczestnictwa w różnorodnych akcjach i konkursach są dowodem na to, że młode pokolenie jest aktywne, pełne pasji i chęci działania.

Osiągnięcia i Wydarzenia:

W mijającym roku szkolnym zrealizowaliśmy wiele projektów, w tym:

  • Zorganizowanie Szkolnego Dnia Zwierząt wraz z prelekcjami dla wszystkich klas.

Żywa lekcja przyrody odbyła się z gościnnym udziałem prowadzących: Pana Serafina Detlafa oraz naszych absolwentów Mateusza Jędryczka i Patryka Zasadniego. Wasze zaangażowanie, entuzjazm i chęć dzielenia się swoją wiedzą na temat hodowli zwierząt były niezwykle inspirujące i wzbogaciły nasze szkolne wydarzenie w wyjątkowy sposób.

  • Reaktywowanie szkolnego ogródka.

Szczególne ukłony w kierunku Pani Anny Szybeckiej za pomoc w projekcie i profesjonalnemu wykonaniu metamorfozy ogródka. Dzięki Pani prowadzone zajęcia z uczniami w tym miejscu pozwalają rzeczywiście podnieść poziom świadomości ekologicznej, a także pozwolić na praktyczną edukację i doświadczanie przyrody.

Naukę pracy zespołowej, rozwijania umiejętności społecznych i praktycznych, także poprzez prace manualne i techniczne wykonywane samodzielnie przez naszych uczniów w ogródku zawdzięczamy również Gospodarstwu Ogrodniczemu Mularski, które przekazało rozmaite sadzonki warzyw i ziół. Dzięki Wam uczniowie poznali podstawowe zasady ekologii, zrównoważonego rolnictwa, podstawy zdrowego żywienia. To nie tylko tworzenie własnego warzywniaka przy szkole, ale codzienna obserwacja wzrostu i rozwoju roślin, które w większości znamy tylko z półek sklepowych.

  • Zorganizowanie Dnia Ziemi z kiermaszem sadzonek, zbiórką baterii, lekcjami tematycznymi i konkursami.

Ponownie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie sadzonek. Wspólne działania zbliżają nas i wzmacniają więzi w naszej szkolnej społeczności. Fundusze z kiermaszu zostaną wykorzystane do dalszego rozwoju przyszkolnego ogródka i zajęć rozwijających dla naszych uczniów.

  • Zbiórka surowców wtórnych, która promowała ideę recyklingu, zmniejszyła ilość odpadów trafiających na wysypiska., przede wszystkim miały cel charytatywny („Nakrętka dla Kubusia„, „Dajemy rzeczom drugie życie” Fundacji Daj Herbatę, zbiórka na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt w Chorzowie)
  • Warsztaty, lekcje w terenie dla klas, w tym także zajęcia międzyoddziałowe z zakresu bioróżnorodności, z elementami treningu uważności i lasoterapii.

Dzięki wszystkim współtwórcom naszych działań przyrodniczo-ekologicznych uczniowie nabywają najpotrzebniejszą wiedzę-bo wiedzę życiową, mogą też oderwać się od szkolnych ławek, wziąć głęboki oddech i zbliżyć się do natury. Dzięki Wam nasi uczniowie stają się bardziej świadomymi, odpowiedzialnymi i empatycznymi obywatelami świata.

Dziękujemy!

tekst: Anna Pasko


Skip to content