PL BIP FB

Szkoła Podstawowa Nr 18

Dąbrowa Górnicza

SK PTT Diablaki

Sprawozdanie z działalności
Szkolnego Koła Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego „Diablaki”
w Dąbrowie Górniczej za rok 2019

Rok 2019 był piątym rokiem działalności Szkolnego Koła Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego „Diablaki” przy Szkole Podstawowej nr 18 im. Władysława Broniewskiego w Dąbrowie Górniczej. Na koniec roku kalendarzowego członkostwem w SK PTT „Diablaki” legitymowało się 46 uczniów naszej szkoły. Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 17 grudnia 2019 roku wybrany został czteroosobowy Zarząd Koła w następującym składzie: Konrad Słomczyński (prezes), Patrycja Krysiak (wiceprezes), Alan Trzciński (sekretarz), Aleksander Prabudzki (skarbnik).

W minionym roku kalendarzowym członkowie i sympatycy Koła uczestniczyli
w specjalistycznych wycieczkach krajoznawczo – turystycznych na terenach Beskidu Śląskiego, Beskidu Żywieckiego, Beskidu Małego, Beskidu Niskiego, Gór Orlickich, Gór Bystrzyckich, Gór Bardzkich, Bieszczad,  Tatr Wysokich, Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Członkowie Szkolnego Koła Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego „Diablaki” uczestniczyli wraz z opiekunem także w comiesięcznych zajęciach na sztucznej ściance wspinaczkowej. Podobnie jak w ubiegłych latach wzięli aktywny udział w ogólnopolskiej akcji ekologicznej „Sprzątamy Beskidy z PTT 2019”. Za wyróżniającą się aktywność w czasie trwania wspomnianej wcześniej akcji otrzymaliśmy wyróżnienia w postaci Statuetki Nadleśnictwa Bielsko za udział w akcji „Sprzątamy Beskidy z PTT”.

Opiekun Koła zorganizował dla społeczności lokalnej w Szkole Podstawowej nr 18 w Dąbrowie Górniczej cykl spotkań z wybitnymi postaciami środowiska górskiego, kilkukrotnie uczestniczył wraz z uczniami w spotkaniach z podróżnikami w ramach cyklu spotkań „Wyprawy na krańce Ziemi…” w Muzeum Miejskim „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej, a także reprezentował SK PTT „Diablaki” podczas spotkań podróżniczych na terenie Zagłębia.

 

Skip to content