PL BIP FB

Szkoła Podstawowa Nr 18

Dąbrowa Górnicza

Samorząd Uczniowski

W naszej szkole działa  Mały Samorząd Uczniowski, tworzą go uczniowie klas I – III.  Do organu „Małego  Samorządu” należą  uczniowskie samorządy klas II – III.

Nad prawidłową organizacją zadań czuwają opiekunowie  Małego Samorządu Uczniowskiego – wychowawcy klas III.

Rozwijamy samorządność wśród uczniów klas młodszych, jednocześnie kształtujemy umiejętność zespołowego współdziałania, stwarzamy warunki do aktywności, samooceny, samokontroli od pierwszych lat nauki szkolnej,  kształcimy model ucznia aktywnego,  realizujemy zadania związane z edukacją społeczną,  zdrowotną i ekologiczną.

  • Przygotowujemy imprezy i uroczystości szkolne.
  • Aktualizujemy gazetkę  MSU.
  • Organizujemy akcje charytatywne.
  • Współpracujemy z różnymi instytucjami oraz z Samorządem Uczniowskim.
  • Organizujemy i przeprowadzamy konkursy dla uczniów klas I -III.
  • Przygotowujemy i prowadzimy apele organizacyjno-porządkowe.

Jakie zadania zaplanowaliśmy na rok szkolny 2017/2018 ?

Wrzesień –  – współtworzenie „Gazetki Małego Samorządu” (korytarz szkolny): Dzień Chłopaka –  gazetka okolicznościowa,   –  wybory samorządów klasowych, –   zbiórka nakrętek dla Kubusia

Październik – przygotowanie i wręczenie  upominków z okazji Dnia Edukacji Narodowej pracownikom szkoły ,  przygotowanie upominków oraz życzeń dla uczniów  klas I z okazji pasowania,

Listopad   –   „andrzejki” – zbiórka nakrętek dla Kubusia

Grudzień 6. XII. „Dzień mikołajkowych czapek”, – przeprowadzenie akcji „Świąteczne życzenia” – przygotowanie życzeń i upominków dla pracowników szkoły z okazji świąt Bożego Narodzenia,  – 22.XII –  „Witamy zimę” – uczniowie przychodzą w strojach biało-niebieskich z samodzielnie wykonanymi symbolami zimy.

Styczeń – APEL „Nasza zima zła”- bezpieczeństwo w czasie ferii zimowych,  – podsumowanie pracy samorządu  w I półroczu – przedstawienie planu działań w II półroczu  – ogłoszenie  nowych konkursów.

Luty   – poczta walentynkowa „Amorek”.

Marzec  –  Dzień Piegów, – 21.III – 22.III „Witamy wiosnę”,  „Światowy Dzień Wody” i Ochrony Bałtyku  –    

Kwiecień –  Wielkanoc – akcja informacyjna, przygotowanie życzeń i upominków dla pracowników szkoły, 7 IV – Dzień Zdrowia- spotkanie z pracownikiem służby zdrowia, zabawy,  22.IV. – zielony Dzień Ziemi w naszej szkole  –  sprzątanie okolicy szkoły,    –  konkurs plastyczno-literacki „Drzewo” 

Maj  Dzień Dobrych Uczynków (19 maj) – akcja informacyjna.  Konkurs na plakat z okazji Dnia Książki?

Czerwiec  – Dzień Dziecka na wesoło,  Dzień leniucha …, APEL organizacyjno-porządkowy podsumowujący pracę MSU  w minionym roku szkolnym.

 

 

Skip to content