PL BIP

Szkoła Podstawowa Nr 18

Dąbrowa Górnicza

Świetlica

Godziny pracy świetlicy

Świetlica szkolna jest czynna  od poniedziałku do piątku w godz. 6:30 do 17:00

 

Nasza kadra:

mgr Beata Feszter – kierownik świetlicy

mgr Marcin Kolasa

mgr Aleksandra Kusowska – Wojtas

mgr Dagmara Litwin

lic. Agnieszka Marzec

lic. Agnieszka Niziórska

mgr Anna Smaczyńska

 

 

PLAN ZAJĘĆ ŚWIETLICY SZKOLNEJ

6.30-8.00 Gry i zabawy stolikowe

8.00-10.00 Indywidualne zajęcia czytelnicze /oglądanie filmów edukacyjnych

10.00-11.30 Konkursy/Quizy

11.30-13.00 Pogadanki i zabawy tematyczne

13.00-14.00 Zajęcia czytelnicze/umuzykalniające

14.00-15.00 Zajęcia artystyczne/zabawy integracyjne

15.00-16.00 Odrabianie prac domowych/pobyt na świeżym powietrzu

16.00-17.00 Zabawy ruchowe/gry i zabawy dowolne według zainteresowań

 

REGULAMIN ŚWIETLICY
Szkoła Podstawowa nr 18 im. Władysława Broniewskiego
ul.Al.J.Piłsudskiego73 w Dąbrowie Górniczej
1. Świetlica jest miejscem nauki, wypoczynku i zabawy.
2. Świetlica czynna jest od 6.30 do 17.00
3. Do świetlicy przychodzimy o dowolnej godzinie przed i po lekcjach.
4. Dzieci uczęszczające do świetlicy przebierają się w szatni i obowiązkowo zmieniają obuwie.
5. Tornistry w świetlicy układamy na wyznaczonych półkach.
6. W świetlicy zachowujemy się cicho i spokojnie. Nie przeszkadzamy innym.
7. Rzetelnie wykonujemy polecenia wychowawców.
8. Pod żadnym pozorem nie opuszczamy świetlicy bez zgody wychowawcy.
9. Z gier i zabawek znajdujących się w świetlicy korzystamy zgodnie z ich przeznaczeniem, szanujemy je i
każdorazowo odkładamy na wyznaczone miejsce. Nie przynosimy do świetlicy własnych zabawek i innych
cennych rzeczy.
10. Dbamy o czystość i porządek w pomieszczeniach świetlicy. Sprzątamy po sobie.
11. Pamiętamy o obowiązujących formach grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam.
12. Na przerwę obiadową wychodzimy do stołówki z wychowawcą.
13. Lekcje odrabiamy w ciszy i spokoju, nie przeszkadzając innym.
14. W pomieszczeniach świetlicowych zostawiamy tylko tornistry. Za inne rzeczy przyniesione do świetlicy, takie jak: telefony komórkowe, pieniądze, zabawki itp. świetlica nie odpowiada.
15. W przypadku odbioru dziecka przez osoby niepełnoletnie lub samodzielnego wychodzenia ucznia ze świetlicy do domu niezbędne jest pisemne oświadczenie rodziców /opiekunów/.
16. W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka do domu informacje w formie pisemnej należy przekazać bezpośrednio wychowawcy świetlicy.
17. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do i ze szkoły odpowiadają rodzice / prawni opiekunowie lub inne pełnoletnie upoważnione przez nich osoby.
18. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka
ze świetlicy. W uzasadnionych losowo sytuacjach lub po telefonicznym zgłoszeniu do kierownika świetlicy lub wychowawcy świetlicy o konieczności odebrania dziecka po zakończeniu czasu pracy świetlicy, dziecko pozostaje pod opieką wychowawcy pełniącego dyżur.
19. Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem świetlicy rodzice mogą zgłaszać do kierownika świetlicy.

Regulamin w formie rymowanki:

1. Mądre rzeczy powtarzamy, lekcje w ciszy odrabiamy.
2. Zamiast bić się z kolegami, lepiej śpiewaj razem z nami.
3. Tu o bezpieczeństwo dbamy, więc guzów nie nabijamy.
4. Nasze Panie nam czytają, wyobraźnię pobudzają.
5. Zawsze grzecznie się witamy, czarodziejskie słowa znamy.
6. Gdy pierwszaki się zjawiają, starsze dzieci pomagają.
7. Gdy pomysły różne mamy, rysujemy, wyklejamy.
8. Gdy w zabawie coś się psuje, Pani zawsze poratuje.
9. Bezpieczeństwo ważna sprawa, więc przestrzegać go wypada.
10. Gdy ktoś powie Ci coś złego, to nie gniewaj się kolego.
11. Kiedy smutno Ci i źle, to do misia przytul się.
12. Gdy zabawa znudzi nas, na sprzątanie przyszedł czas.
13. O kondycję tutaj dbamy, z zumby niezły ubaw mamy.