PL BIP FB

Szkoła Podstawowa Nr 18

Dąbrowa Górnicza

Rada Rodziców

Witamy, na stronie internetowej Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej nr 18

Z przyjemnością witamy Państwa na naszej stronie internetowej.

 Konto Rady Rodziców –  rachunek nr 74 1020 2498 0000 8102 0508 6790                                                                        (tytule wpłaty należy umieścić imię i nazwisko oraz klasę ucznia)

Zachęcamy rodziców do aktywnego uczestnictwa w pracach Rady Rodziców. Liczymy na uwagi i wskazówki, które pomogą nam skuteczniej realizować ambitne cele dotyczące wychowania i nauczania naszych dzieci.

Na naszej stronie będziemy publikować wszelkie ważne informacje związane z działalnością Rady Rodziców.

Wszystkich Rodziców i Uczniów zachęcamy do składania, poprzez swoich przedstawicieli, wniosków i propozycji spraw, które powinny zostać podjęte przez Radę.

Szanowni Rodzice ,

Rada Rodziców dziękuję za dotychczasowe wpłaty przekazane bezpośrednio na konto i w formie gotówkowej. Cieszy nas Państwa mobilizacja i zaangażowanie we wspólne działania na rzecz szkoły.

Po wielu latach starań zakupiliśmy zestaw nagłośnieniowy dzięki któremu możemy organizować
w szkole różne eventy oraz szkolne uroczystości.

Dzięki Państwa wpłatom z funduszu Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023:

  • Zakupiliśmy lektury obowiązkowe do biblioteki szkolnej.
  • Zorganizowaliśmy słodki poczęstunek dla całego grona pedagogicznego z okazji Dnia Nauczyciela.
  • Dofinansowaliśmy zajęcia kulinarne w ramach programu „Kuchcikowo”.
  • Przekazaliśmy drobny upominek na ręce wychowawców klas pierwszych.
  • Zakupiliśmy arkusze do egzaminów próbnych dla ósmoklasistów, ponieważ zależy Nam na zdiagnozowaniu poziomu przygotowania do egzaminu Naszych tegorocznych absolwentów.
  • Zakupiliśmy zabytkowy kredens do powstającej w Naszej szkole herbaciarni Bronek.

A to dopiero początek …

 

Planowane  działania w roku szkolnym 2022/2023:

  • Zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów szkolnych, olimpiad oraz Naszych szkolnych prymusów
  • Zakup drobnych upominków dla tegorocznych absolwentów
  • Dofinasowanie innych potrzeb które pojawią się w tym roku szkolnym.

 

W nowym roku szkolnym 2022/2023 Rada Rodziców zachęca do dalszej współpracy na rzecz Naszej społeczności szkolnej.

Aby Rada mogła aktywnie działać i angażować się dla dobra naszych Dzieci, zwracamy się do Państwa z prośbą o dokonywanie wpłat na działalność Rady Rodziców. Potrzeby Dzieci są duże, zawsze większe niż wpływy do budżetu, mamy nadzieję, że w tym roku dzięki Państwa zaangażowaniu Radzie Rodziców uda się dokonać jeszcze więcej.

Informujemy, że rekomendowana przez Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 wysokość składki rocznej wynosi: 50 zł. Wpłata składki na drugie dziecko uczęszczające do naszej szkoły wynosi 35 zł, a kolejne dziecko jest zwolnione z opłat.

Z uwagi na trudną sytuację materialną rodziców dopuszczamy również dowolną kwotę, ponieważ dla Nas liczy się każda złotóweczka.

Jednocześnie prosimy i dziękujemy za dodatkowe dobrowolne wpłaty na konto Rady Rodziców rachunek nr 74 1020 2498 0000 8102 0508 6790 (tytule wpłaty należy umieścić imię i nazwisko oraz klasę ucznia).

Razem możemy więcej!

 

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023:

Przewodnicząca  – p. Anna Szybecka

Z-ca przew.    –   p. Joanna Polczak

Skarbnik – p. Marek Tomczyk

Sekretarz – p. Renata Nieckarz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content