PL BIP FB

Szkoła Podstawowa Nr 18

Dąbrowa Górnicza

Rada Rodziców

Witamy, na stronie internetowej Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej nr 18

 

Z przyjemnością witamy Państwa na naszej stronie internetowej.

Zachęcamy rodziców do aktywnego uczestnictwa w pracach Rady Rodziców. Liczymy na uwagi i wskazówki, które pomogą nam skuteczniej realizować ambitne cele dotyczące wychowania i nauczania naszych dzieci.

Na naszej stronie będziemy publikować wszelkie ważne informacje związane z działalnością Rady Rodziców.

Wszystkich Rodziców i Uczniów zachęcamy do składania, poprzez swoich przedstawicieli, wniosków i propozycji spraw, które powinny zostać podjęte przez Radę.

Szanowni Rodzice ,

Rada Rodziców pragnie podziękować za mijający rok współpracy. Był to trudny okres dla wszystkich, zarówno dla uczniów, rodziców, jak i nauczycieli. Nowa rzeczywistość, z którą przyszło nam się mierzyć, była trudna i nieprzewidywalna. Wiele z planów pracy Rady Rodziców z wiadomych względów bezpieczeństwa nie mogła zostać zrealizowana. Mamy głęboką nadzieję, że sytuacja w nowym roku szkolnym pozwoli na skuteczne działanie i realizację zamierzonych celów.

Rada Rodziców dziękuję za dotychczasowe wpłaty przekazane bezpośrednio na konto i w formie gotówkowej. Cieszy nas Państwa mobilizacja i zaangażowanie we wspólne działania na rzecz szkoły. Dzięki Państwa wpłatom mogliśmy dokonać wielu  inwestycji.

Z funduszu Rady Rodziców zakupiliśmy:

  1. Zegary, które znajdują się na wszystkich holach szkoły oraz w niektórych klasach. Wydatek ten pozwolił nam osiągnąć zamierzony cel, który wpisał się w koncepcję szkoły bez dzwonków.
  2. W ramach rozbudowy katalogu bibliotecznego zakupiliśmy nowe książki, zarówno lektury obowiązkowe, jak i pozycje poruszające istotne dla dzieci i młodzieży problemy.
  3. Nasze serca nie były obojętne na nieszczęścia, które spotkały Naszych uczniów. W ramach pomocy przekazaliśmy środki finansowe dla potrzebującej rodziny.
  4. Zorganizowaliśmy słodki poczęstunek dla uczniów Naszej szkoły z okazji Dnia Dziecka.
  5. Ubiegłorocznym absolwentom zostały wręczone drobne upominki.
  6. Dla laureatów konkursów szkolnych, olimpiad oraz Naszych szkolnych prymusów zakupiono nagrody rzeczowe.

W nowym roku szkolnym- 2021/2022 Rada Rodziców zachęca do dalszej współpracy na rzecz Naszej społeczności szkolnej.

Aby Rada mogła aktywnie działać i angażować się dla dobra naszych Dzieci, zwracamy się do Państwa z prośbą o dokonywanie wpłat na działalność Rady Rodziców. Potrzeby Dzieci są duże, zawsze większe niż wpływy do budżetu, mamy nadzieję, że w tym roku dzięki Państwa zaangażowaniu Radzie Rodziców uda się dokonać jeszcze więcej.

Informujemy, że rekomendowana przez Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 wysokość składki rocznej wynosi: 50 zł. Wpłata składki na drugie dziecko uczęszczające do naszej szkoły wynosi 35 zł, a kolejne dziecko jest zwolnione z opłat.

Jednocześnie prosimy i dziękujemy za dodatkowe dobrowolne wpłaty na konto Rady Rodziców rachunek nr 74 1020 2498 0000 8102 0508 6790 (tytule wpłaty należy umieścić imię i nazwisko oraz klasę ucznia).

Razem możemy więcej!

 

… i jeszcze trochę formalności …
Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021:

Przewodnicząca  – p. Ewelina Guzy

Z-ca przew.    –   p. Kamil Prabudzki

Skarbnik – p. Marek Tomczyk

Sekretarz – p. Aleksandra Jasieniecka

Komisja rewizyjna:

p. Krzysztof Bednarski

p. Renata Nieckarz

p. Barbara Wyrwał

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content