PL BIP FB

Szkoła Podstawowa Nr 18

Dąbrowa Górnicza

Rada Rodziców

Witamy, na stronie internetowej Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej nr 18

 

Z przyjemnością witamy Państwa na naszej stronie internetowej.

Zachęcamy rodziców do aktywnego uczestnictwa w pracach Rady Rodziców. Liczymy na uwagi i wskazówki, które pomogą nam skuteczniej realizować ambitne cele dotyczące wychowania i nauczania naszych dzieci.

Na naszej stronie będziemy publikować wszelkie ważne informacje związane z działalnością Rady Rodziców.

Wszystkich Rodziców i Uczniów zachęcamy do składania, poprzez swoich przedstawicieli, wniosków i propozycji spraw, które powinny zostać podjęte przez Radę.

Nasza Rada Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 realizuje wiele inicjatyw, którymi chcielibyśmy się z Państwem podzielić:

Ø  Zorganizowaliśmy Mikołaja, który dnia 6 grudnia dzielnie kroczył przez korytarze naszej szkoły, posyłając uśmiech i słodycze dzieciom, tym małym i tym dużym (:

Ø  Organizujemy kiermasze ciast, które są tak smaczne, że znikają do ostatniego okruszka (:

Ø  Stale doposażamy szatnię w naszej szkole, dokupujemy ławki niepalne.

 

Dzięki Państwa składkom sfinansowaliśmy wiele przedsięwzięć, takich jak:

– zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów klas pierwszych,

– nagrody w konkursach oraz dyplomy i książki na koniec roku,

– zakup nagród, biletów do kina dla uczniów którzy osiągnęli najwyższą średnią ocen

za I i II półrocze,

– organizację imprez szkolnych,

– finansowanie dojazdów na zawody sportowe,

– doposażenie kółka filmowego,

– dofinansowanie do zielonej szkoły i wiele innych działań realizowanych na prośbę

nauczycieli i uczniów naszej szkoły.

Dzięki Państwa zaangażowaniu wiemy że możemy zdziałać wiele.

 

Kolejny rok szkolny kładzie przed nami kolejne wyzwania !!!

Aby Rada mogła aktywnie działać i angażować się dla dobra naszych dzieci zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o dokonywanie wpłat na działalność Rady Rodziców.

Potrzeby dzieci są duże, zawsze większe niż wpływy do budżetu, mamy nadzieję, że w tym roku dzięki Państwa zaangażowaniu Radzie uda się dokonać jeszcze więcej.

Informujemy, że rekomendowana przez Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 wysokość składki rocznej wynosi: 50 zł

Wpłata składki na drugie dziecko uczęszczające do naszej szkoły w wysokości połowy kwoty rekomendowanej będzie traktowana jako wystarczająca, kolejne dziecko jest zwolnione z opłat.

Jednocześnie prosimy i dziękujemy za dodatkowe dobrowolne wpłaty na konto

Rady Rodziców.

Wpłaty prosimy przekazywać na konto Rady Rodziców:

Rachunek bankowy Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 18: 

PKO Bank Polski S.A. O/Dąbrowa Górnicza

74 1020 2498 0000 8102 0508 6790

Ważne! W tytule wpłaty należy umieścić imię i nazwisko oraz klasę ucznia.

 

… i jeszcze trochę formalności …
Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021:

Przewodnicząca  – p. Ewelina Guzy

Z-ca przew.    –   p. Kamil Prabudzki

Skarbnik – p. Marek Tomczyk

Sekretarz – p. Aleksandra Jasieniecka

Komisja rewizyjna:

p. Krzysztof Bednarski

p. Renata Nieckarz

p. Barbara Wyrwał

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content