PL BIP FB

Szkoła Podstawowa Nr 18

Dąbrowa Górnicza

Regulamin i harmonogram Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

9 października 2023 Autor: Elżbieta Doniec 0 komentarzy

Szanowni Uczniowie, Rodzice

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z

Regulaminami Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w województwie śląskim w roku szkolnym 2023/2024

Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe (etap szkolny) zostaną przeprowadzone do końca października 2023 r.

Zachęcamy do udziału w konkursach. 

Tytuł laureata konkursu upoważnia ucznia do następujących profitów:

– Laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Jeżeli tytuł laureata został uzyskany po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, to uczeń otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.

– Laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu najwyższego wyniku.

– Laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej (w tym integracyjnej, sportowej, mistrzostwa sportowego, dwujęzycznej, międzynarodowej) lub oddziału integracyjnego, sportowego, mistrzostwa sportowego, dwujęzycznego, międzynarodowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej, po spełnieniu pozostałych niezbędnych warunków wymaganych do przyjęcia do danego typu szkoły

HARMONOGRAM .

HARMONOGRAM
WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

27 października

Przedmiot

I etap

szkolny

II etap

Czas

Geografia

18.10.2023
środa

23.11.2023

11:00

90 minut
Historia

19.10.2023
czwartek

22.11.2023

11:00

90 minut
Matematyka

20.10.2023
piątek

20.11.2023

11:00

120 minut
Język angielski

23.10.2023
poniedziałek

21.11.2023

11:00

90 minut
Fizyka

24.10.2023
wtorek

29.11.2023

11:00

90 minut
Biologia

25.10.2023
środa

27.11.2023

11:00

90 minut
Język polski

26.10.2023
czwartek

17.11.2023

11:00

120 minut
Chemia

27.10.2023
piątek

28.11.2023

11:00

90 minut

Skip to content