PL BIP FB

Szkoła Podstawowa Nr 18

Dąbrowa Górnicza

Dokumenty

1.STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Statut Szkoły Podstawowej nr 18 w Dąbrowie Górniczej

2.PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SZKOŁY 

Program Wychowawczo Profilaktyczny Szkoły  2022/2023

3.SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW 

Szkolny zestaw programów nauczania 2022/2023

ZARZĄDZENIE – PODRĘCZNIKI

4. DOKUMENTY ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM ŚWIETLICY SZKOLNEJ I KORZYSTANIEM Z OBIADÓW (do pobrania):

deklaracje-wpłat nowa18-19

KARTY ZGŁOSZENIOWE NA ŚWIETLICE

Regulamin

5.Procedury zarządzania szkołą w czasie epidemii:

Zasady zdalnego nauczania w Szkole Podstawowej nr 18

Zarządzenie nr 1-2020-2021

Zarządzenie nr 2-2020-2021

Regulamin Biblioteki COVID 20-21

Zasady udostępniania księgozbioru w czasie zdalnego nauczania

 

6. Dokumenty związane z rekrutacją:

Regulamin rekrutacji do kl. I na rok szkolny 2020-2021 (1)

Wniosek 2020-2021 dzieci spoza obwodu

granice obwodów

7. DĄBROWSKI PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO na rok szkolny 2022/2023

Dąbrowski Program Doradztwa Zawodowego 2022/2023

8. DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Tekst deklaracji dostępności

 

Skip to content